Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Micraelius, Johann: Sechstes vnd Letztes Buch Von deß Pommerlandes Gelegenheit vnd Ein-Wohnern. Bd. 6. Stettin, 1639.

Bild:
<< vorherige Seite

Gelegenheit vnd Einwohnern.
liberrimam. At si qui bus excedatur, facile ad appellatio-
nes, provocationesq; ulteriores, legibus imperatoriis con-
cessas, impelluntur. Si tributum auctius sciscatur vel im-
peretur, difficiles ferme sese praestant, & ex fortunis suis
tantum, quantum pro more rationibusq; acceptis majo-
rum incumbit, extra ordinem parum, idq; aegre confe-
runt. Coorta vero belli tempestate atq; plaga, communi
nomine facta contributione istud gerunt, neconus ullum
recusant. Ut autem consulant sibi atq; Principibus, fidem-
q; liberent, tales inven erunt rationes. Principibus quidem
suis locum suum, dignitatem, potestatemq; omnem in
omnia permittunt, publicum autem patrimonium, ad
suum arbitrium revocatum, certis quibusdam ac pruden-
tibus viris, Oeconomiae atq; Reipubl: peritis, delegant, ut
ex proventibus annuis, bonisq; publicis, vectigalibus,
contributionibus, per civitates, praefecturas, agros, silvas,
amnes, stagna, portoria, & si quid aliud quovis modo atq;
titulo ad Principem pertinet, diligenti accurataq; facta
inquisitione atq; inspectione, reditus omnes ad unum lo-
cum referant, soliciteq; collectos, fideliter in publicum
aerarium deponant. Ex his facta aestimatione comparanr,
quae non solum ad Principis usum quotidianum suffici-
unt indies, sed etiam ad dignitatem locumq; tuendum sa-
tisfaciunt. Reliquum quod est, ut sane plurimum, debi-
tis solvendis impendunt. Ad eum modum adhibita gra-
vi censura per praefecturas atq; telonia, examinatisq; ex-
acte civitatum rationibus, praecisis pompis aulae inanibus
atq; luxurio sis, & bona fide cuncta agendo, intra pauco-
rum annorum spacium omne facileaes alienum, sine que-
rela civium, sine molestia Principum, cum magno foeno-
re publici aerarij persolvunt, quamvis extra ordinem vel
parum, vel nihil contribuant.

Jn
f

Gelegenheit vnd Einwohnern.
liberrimam. At ſi qui bus excedatur, facilè ad appellatio-
nes, provocationesq; ulteriores, legibus imperatoriis con-
ceſſas, impelluntur. Si tributum auctius ſciſcatur vel im-
peretur, difficiles fermè ſeſe præſtant, & ex fortunis ſuis
tantum, quantum pro more rationibusq; acceptis majo-
rum incumbit, extra ordinem parum, idq; ægrè confe-
runt. Còorta vero belli tempeſtate atq; plaga, communi
nomine facta contributione iſtud gerunt, neconus ullum
recuſant. Ut autem conſulant ſibi atq; Principibus, fidem-
q; liberent, tales inven erunt rationes. Principibus quidem
ſuis locum ſuum, dignitatem, poteſtatemq; omnem in
omnia permittunt, publicum autem patrimonium, ad
ſuum arbitrium revocatum, certis quibuſdam ac pruden-
tibus viris, Oeconomiæ atq; Reipubl: peritis, delegant, ut
ex proventibus annuis, bonisq; publicis, vectigalibus,
contributionibus, per civitates, præfecturas, agros, ſilvas,
amnes, ſtagna, portoria, & ſi quid aliud quovis modo atq;
titulo ad Principem pertinet, diligenti accurataq; facta
inquiſitione atq; inſpectione, reditus omnes ad unum lo-
cum referant, ſolicitèq; collectos, fideliter in publicum
ærarium deponant. Ex his facta æſtimatione comparanr,
quæ non ſolum ad Principis uſum quotidianum ſuffici-
unt indies, ſed etiam ad dignitatem locumq; tuendum ſa-
tisfaciunt. Reliquum quod eſt, ut ſane plurimum, debi-
tis ſolvendis impendunt. Ad eum modum adhibita gra-
vi cenſura per præfecturas atq; telonia, examinatisq; ex-
actè civitatum rationibus, præciſis pompis aulæ inanibus
atq; luxurio ſis, & bona fide cuncta agendo, intra pauco-
rum annorum ſpacium omne facilèæs alienum, ſine que-
rela civium, ſine moleſtia Principum, cum magno fœno-
re publici ærarij perſolvunt, quamvis extra ordinem vel
parum, vel nihil contribuant.

Jn
f
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0049" n="417"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Gelegenheit vnd Einwohnern.</hi> </fw><lb/> <hi rendition="#aq">liberrimam. At &#x017F;i qui bus excedatur, facilè ad appellatio-<lb/>
nes, provocationesq; ulteriores, legibus imperatoriis con-<lb/>
ce&#x017F;&#x017F;as, impelluntur. Si tributum auctius &#x017F;ci&#x017F;catur vel im-<lb/>
peretur, difficiles fermè &#x017F;e&#x017F;e præ&#x017F;tant, &amp; ex fortunis &#x017F;uis<lb/>
tantum, quantum pro more rationibusq; acceptis majo-<lb/>
rum incumbit, extra ordinem parum, idq; ægrè confe-<lb/>
runt. Còorta vero belli tempe&#x017F;tate atq; plaga, communi<lb/>
nomine facta contributione i&#x017F;tud gerunt, neconus ullum<lb/>
recu&#x017F;ant. Ut autem con&#x017F;ulant &#x017F;ibi atq; Principibus, fidem-<lb/>
q; liberent, tales inven erunt rationes. Principibus quidem<lb/>
&#x017F;uis locum &#x017F;uum, dignitatem, pote&#x017F;tatemq; omnem in<lb/>
omnia permittunt, publicum autem patrimonium, ad<lb/>
&#x017F;uum arbitrium revocatum, certis quibu&#x017F;dam ac pruden-<lb/>
tibus viris, Oeconomiæ atq; Reipubl: peritis, delegant, ut<lb/>
ex proventibus annuis, bonisq; publicis, vectigalibus,<lb/>
contributionibus, per civitates, præfecturas, agros, &#x017F;ilvas,<lb/>
amnes, &#x017F;tagna, portoria, &amp; &#x017F;i quid aliud quovis modo atq;<lb/>
titulo ad Principem pertinet, diligenti accurataq; facta<lb/>
inqui&#x017F;itione atq; in&#x017F;pectione, reditus omnes ad unum lo-<lb/>
cum referant, &#x017F;olicitèq; collectos, fideliter in publicum<lb/>
ærarium deponant. Ex his facta æ&#x017F;timatione comparanr,<lb/>
quæ non &#x017F;olum ad Principis u&#x017F;um quotidianum &#x017F;uffici-<lb/>
unt indies, &#x017F;ed etiam ad dignitatem locumq; tuendum &#x017F;a-<lb/>
tisfaciunt. Reliquum quod e&#x017F;t, ut &#x017F;ane plurimum, debi-<lb/>
tis &#x017F;olvendis impendunt. Ad eum modum adhibita gra-<lb/>
vi cen&#x017F;ura per præfecturas atq; telonia, examinatisq; ex-<lb/>
actè civitatum rationibus, præci&#x017F;is pompis aulæ inanibus<lb/>
atq; luxurio &#x017F;is, &amp; bona fide cuncta agendo, intra pauco-<lb/>
rum annorum &#x017F;pacium omne facilèæs alienum, &#x017F;ine que-<lb/>
rela civium, &#x017F;ine mole&#x017F;tia Principum, cum magno f&#x0153;no-<lb/>
re publici ærarij per&#x017F;olvunt, quamvis extra ordinem vel<lb/>
parum, vel nihil contribuant.</hi> </p><lb/>
    <fw place="bottom" type="sig"> <hi rendition="#aq">f</hi> </fw>
    <fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#fr">J</hi>n</fw><lb/>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[417/0049] Gelegenheit vnd Einwohnern. liberrimam. At ſi qui bus excedatur, facilè ad appellatio- nes, provocationesq; ulteriores, legibus imperatoriis con- ceſſas, impelluntur. Si tributum auctius ſciſcatur vel im- peretur, difficiles fermè ſeſe præſtant, & ex fortunis ſuis tantum, quantum pro more rationibusq; acceptis majo- rum incumbit, extra ordinem parum, idq; ægrè confe- runt. Còorta vero belli tempeſtate atq; plaga, communi nomine facta contributione iſtud gerunt, neconus ullum recuſant. Ut autem conſulant ſibi atq; Principibus, fidem- q; liberent, tales inven erunt rationes. Principibus quidem ſuis locum ſuum, dignitatem, poteſtatemq; omnem in omnia permittunt, publicum autem patrimonium, ad ſuum arbitrium revocatum, certis quibuſdam ac pruden- tibus viris, Oeconomiæ atq; Reipubl: peritis, delegant, ut ex proventibus annuis, bonisq; publicis, vectigalibus, contributionibus, per civitates, præfecturas, agros, ſilvas, amnes, ſtagna, portoria, & ſi quid aliud quovis modo atq; titulo ad Principem pertinet, diligenti accurataq; facta inquiſitione atq; inſpectione, reditus omnes ad unum lo- cum referant, ſolicitèq; collectos, fideliter in publicum ærarium deponant. Ex his facta æſtimatione comparanr, quæ non ſolum ad Principis uſum quotidianum ſuffici- unt indies, ſed etiam ad dignitatem locumq; tuendum ſa- tisfaciunt. Reliquum quod eſt, ut ſane plurimum, debi- tis ſolvendis impendunt. Ad eum modum adhibita gra- vi cenſura per præfecturas atq; telonia, examinatisq; ex- actè civitatum rationibus, præciſis pompis aulæ inanibus atq; luxurio ſis, & bona fide cuncta agendo, intra pauco- rum annorum ſpacium omne facilèæs alienum, ſine que- rela civium, ſine moleſtia Principum, cum magno fœno- re publici ærarij perſolvunt, quamvis extra ordinem vel parum, vel nihil contribuant. Jn f

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/micraelius_pommernland07_1639
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/micraelius_pommernland07_1639/49
Zitationshilfe: Micraelius, Johann: Sechstes vnd Letztes Buch Von deß Pommerlandes Gelegenheit vnd Ein-Wohnern. Bd. 6. Stettin, 1639, S. 417. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/micraelius_pommernland07_1639/49>, abgerufen am 27.06.2022.