Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Stieber, Georg Friedrich: Leben Des Hertzogs Magni zu Mecklenburg. Rostock u. a., 1716.

Bild:
<< vorherige Seite

studia literarum, non adductum inani ambitione
complexum esse: sed qvia statueres neminem sine hoc
instrumento ad Rempublicam bene gerendam idone-
um esse. Ego igitur hactenus tuorum studiorum li-
benter memini, eaqve publice praedicavi. Nam ut
extaret hujus mei de te judicii testimonium, dedica-
vi tibi commentarium in sententias Salomonis scri-
ptum, qvi propediem in lucem edetur. Tu vero
qvod facis, omnibus ingenii atqve animi viribus in
haec studia, ad qvae sapientissimo patris consilio ad-
hibitus es, incumbe. Nullum enim ornamentum
vestrae nobilitati honestius est, qvam perfecta doctri-
na; Et si verum est, qvod scribit Plato, natura inter
se cohaerere & cognatas esse, magnam potentiam &
sapientiam; profecto potentiam sine sapientia retine-
re nemo potest, neqve sapientia sine harum artium
cognitione, in qvibus versaris, perfecta esse ulla pot-
est. Qvare hanc doctrinam existimes ad regendam
rempublicam non modo utilem, sed etiam necessari-
am futuram esse. Haec, qvanqvam mihi tua assidui-
tas & voluntas nota est, scripsi tamen ut currentem
hortarer, perinde atqve ille apud Homerum ait:

otrunon speudonta. Nihil autem in omni ratione
discendi utilius est styli exercitio. Hic est, ut inqvit
Cicero, optimus ac praestantissimus dicendi effector
& magister. Neqve vero tantum ad locupletandam
sermonis copiam conducit, sed habet aliam longe
majorem utilitatem, qvod judicium acuit & format,
mentemqve excitat, ut multo altius introspiciat o-
mnia, qvam solent isti, qvi styli usum nullum ha-

bent.

ſtudia literarum, non adductum inani ambitione
complexum eſſe: ſed qvia ſtatueres neminem ſine hoc
inſtrumento ad Rempublicam bene gerendam idone-
um eſſe. Ego igitur hactenus tuorum ſtudiorum li-
benter memini, eaqve publice prædicavi. Nam ut
extaret hujus mei de te judicii teſtimonium, dedica-
vi tibi commentarium in ſententias Salomonis ſcri-
ptum, qvi propediem in lucem edetur. Tu vero
qvod facis, omnibus ingenii atqve animi viribus in
hæc ſtudia, ad qvæ ſapientiſſimo patris conſilio ad-
hibitus es, incumbe. Nullum enim ornamentum
veſtræ nobilitati honeſtius eſt, qvam perfecta doctri-
na; Et ſi verum eſt, qvod ſcribit Plato, naturâ inter
ſe cohærere & cognatas eſſe, magnam potentiam &
ſapientiam; profecto potentiam ſine ſapientia retine-
re nemo poteſt, neqve ſapientia ſine harum artium
cognitione, in qvibus verſaris, perfecta eſſe ulla pot-
eſt. Qvare hanc doctrinam exiſtimes ad regendam
rempublicam non modo utilem, ſed etiam neceſſari-
am futuram eſſe. Hæc, qvanqvam mihi tua aſſidui-
tas & voluntas nota eſt, ſcripſi tamen ut currentem
hortarer, perinde atqve ille apud Homerum ait:

ὀτρύνων σπεύδοντα. Nihil autem in omni ratione
diſcendi utilius eſt ſtyli exercitio. Hic eſt, ut inqvit
Cicero, optimus ac præſtantiſſimus dicendi effector
& magiſter. Neqve vero tantum ad locupletandam
ſermonis copiam conducit, ſed habet aliam longe
majorem utilitatem, qvod judicium acuit & format,
mentemqve excitat, ut multo altius introſpiciat o-
mnia, qvam ſolent iſti, qvi ſtyli uſum nullum ha-

bent.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <p><pb facs="#f0017" n="15"/><hi rendition="#aq">&#x017F;tudia literarum, non adductum inani ambitione<lb/>
complexum e&#x017F;&#x017F;e: &#x017F;ed qvia &#x017F;tatueres neminem &#x017F;ine hoc<lb/>
in&#x017F;trumento ad Rempublicam bene gerendam idone-<lb/>
um e&#x017F;&#x017F;e. Ego igitur hactenus tuorum &#x017F;tudiorum li-<lb/>
benter memini, eaqve publice prædicavi. Nam ut<lb/>
extaret hujus mei de te judicii te&#x017F;timonium, dedica-<lb/>
vi tibi commentarium in &#x017F;ententias Salomonis &#x017F;cri-<lb/>
ptum, qvi propediem in lucem edetur. Tu vero<lb/>
qvod facis, omnibus ingenii atqve animi viribus in<lb/>
hæc &#x017F;tudia, ad qvæ &#x017F;apienti&#x017F;&#x017F;imo patris con&#x017F;ilio ad-<lb/>
hibitus es, incumbe. Nullum enim ornamentum<lb/>
ve&#x017F;træ nobilitati hone&#x017F;tius e&#x017F;t, qvam perfecta doctri-<lb/>
na; Et &#x017F;i verum e&#x017F;t, qvod &#x017F;cribit Plato, naturâ inter<lb/>
&#x017F;e cohærere &amp; cognatas e&#x017F;&#x017F;e, magnam potentiam &amp;<lb/>
&#x017F;apientiam; profecto potentiam &#x017F;ine &#x017F;apientia retine-<lb/>
re nemo pote&#x017F;t, neqve &#x017F;apientia &#x017F;ine harum artium<lb/>
cognitione, in qvibus ver&#x017F;aris, perfecta e&#x017F;&#x017F;e ulla pot-<lb/>
e&#x017F;t. Qvare hanc doctrinam exi&#x017F;times ad regendam<lb/>
rempublicam non modo utilem, &#x017F;ed etiam nece&#x017F;&#x017F;ari-<lb/>
am futuram e&#x017F;&#x017F;e. Hæc, qvanqvam mihi tua a&#x017F;&#x017F;idui-<lb/>
tas &amp; voluntas nota e&#x017F;t, &#x017F;crip&#x017F;i tamen ut currentem<lb/>
hortarer, perinde atqve ille apud Homerum ait:</hi><lb/>
&#x1F40;&#x03C4;&#x03C1;&#x03CD;&#x03BD;&#x03C9;&#x03BD; &#x03C3;&#x03C0;&#x03B5;&#x03CD;&#x03B4;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;. <hi rendition="#aq">Nihil autem in omni ratione<lb/>
di&#x017F;cendi utilius e&#x017F;t &#x017F;tyli exercitio. Hic e&#x017F;t, ut inqvit<lb/>
Cicero, optimus ac præ&#x017F;tanti&#x017F;&#x017F;imus dicendi effector<lb/>
&amp; magi&#x017F;ter. Neqve vero tantum ad locupletandam<lb/>
&#x017F;ermonis copiam conducit, &#x017F;ed habet aliam longe<lb/>
majorem utilitatem, qvod judicium acuit &amp; format,<lb/>
mentemqve excitat, ut multo altius intro&#x017F;piciat o-<lb/>
mnia, qvam &#x017F;olent i&#x017F;ti, qvi &#x017F;tyli u&#x017F;um nullum ha-</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq">bent.</hi></fw><lb/></p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[15/0017] ſtudia literarum, non adductum inani ambitione complexum eſſe: ſed qvia ſtatueres neminem ſine hoc inſtrumento ad Rempublicam bene gerendam idone- um eſſe. Ego igitur hactenus tuorum ſtudiorum li- benter memini, eaqve publice prædicavi. Nam ut extaret hujus mei de te judicii teſtimonium, dedica- vi tibi commentarium in ſententias Salomonis ſcri- ptum, qvi propediem in lucem edetur. Tu vero qvod facis, omnibus ingenii atqve animi viribus in hæc ſtudia, ad qvæ ſapientiſſimo patris conſilio ad- hibitus es, incumbe. Nullum enim ornamentum veſtræ nobilitati honeſtius eſt, qvam perfecta doctri- na; Et ſi verum eſt, qvod ſcribit Plato, naturâ inter ſe cohærere & cognatas eſſe, magnam potentiam & ſapientiam; profecto potentiam ſine ſapientia retine- re nemo poteſt, neqve ſapientia ſine harum artium cognitione, in qvibus verſaris, perfecta eſſe ulla pot- eſt. Qvare hanc doctrinam exiſtimes ad regendam rempublicam non modo utilem, ſed etiam neceſſari- am futuram eſſe. Hæc, qvanqvam mihi tua aſſidui- tas & voluntas nota eſt, ſcripſi tamen ut currentem hortarer, perinde atqve ille apud Homerum ait: ὀτρύνων σπεύδοντα. Nihil autem in omni ratione diſcendi utilius eſt ſtyli exercitio. Hic eſt, ut inqvit Cicero, optimus ac præſtantiſſimus dicendi effector & magiſter. Neqve vero tantum ad locupletandam ſermonis copiam conducit, ſed habet aliam longe majorem utilitatem, qvod judicium acuit & format, mentemqve excitat, ut multo altius introſpiciat o- mnia, qvam ſolent iſti, qvi ſtyli uſum nullum ha- bent.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/stieber_magni_1716
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/stieber_magni_1716/17
Zitationshilfe: Stieber, Georg Friedrich: Leben Des Hertzogs Magni zu Mecklenburg. Rostock u. a., 1716, S. 15. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/stieber_magni_1716/17>, abgerufen am 17.04.2024.