Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Wenzel, Andreas: Von rechter Prob vnd merckzeichen Christgläubiger menschen. Frankfurt (Oder), 1591.

Bild:
<< vorherige Seite

Postquam enim viro elegantioris doctri
nae, purioris Philosophiae amantissimo, qui
contra barbariem seculo nostro imminen-
tem, dixit quondan, si
paRResian videas, Periclaea
voce, Medico excellenti D. Casparo Hoff-
mano, Academiae huius aliquando Professo-
ri, & Illustriss. Septemviri Brandenburgici
exinde Archiatro diligentissimo, nuptui esset
collocata Barbara: quam nihil fecisse vnquan
fertur Barbare? quam fideliter domum ad-
ministrauit suam? quam elegantem dese ge
nuit sobolem? quam, tametsi non sine vehe-
menti eius desiderio, reposcenti iusto vitae
nostre arbitro, non vnam & alteram, sed ter-
tiam & quartam in hac vrbe concessit:
Vt coniugium Philosopho & Medico Hoff-
mano, hac socia, audierim nunquam fuisse
molestum, nunquam non exoptatum. Ve-
rum abijt quidem is, enauigatis his vitae syr-
tibus, & scopulos vniuersos terre praeterue-
ctus, ad eum, qui in domo patris sui coelestis,
non diuertendi duntaxat, sed manendi loca
parauit nobis: relicta terris coniuge carissi-

ma:

Poſtquam enim viro elegantioris doctri
næ, purioris Philoſophiæ amantiſſimo, qui
contra barbariem ſeculo noſtro imminen-
tem, dixit quondã, ſi
ϖαῤῥησίαν videas, Periclæa
voce, Medico excellenti D. Caſparo Hoff-
mano, Academiæ huius aliquando Profeſſo-
ri, & Illuſtriſs. Septemviri Brandenburgici
exinde Archiatro diligentiſsimo, nuptui eſſet
collocata Barbara: quàm nihil fecìſſe vnquã
fertur Barbare? quam fideliter domum ad-
miniſtrauit ſuam? quàm elegantem deſe ge
nuit ſobolem? quàm, tametſi non ſine vehe-
menti eius deſiderio, repoſcenti iuſto vitæ
noſtrę arbitro, non vnam & alteram, ſed ter-
tiam & quartam in hac vrbe conceſsit:
Vt coniugium Philoſopho & Medico Hoff-
mano, hac ſocia, audierim nunquam fuiſſe
moleſtum, nunquam non exoptatum. Ve-
rùm abijt quidem ís, enauigatis his vitæ ſyr-
tibus, & ſcopulos vniuerſos terrę præterue-
ctus, ad eum, qui in domo patris ſui cœleſtis,
non diuertendi duntaxat, ſed manendi loca
parauit nobìs: relicta terris coniuge cariſsi-

ma:
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsOtherPublication" n="1">
    <pb facs="#f0047" n="[47]"/>
    <p><hi rendition="#aq">Po&#x017F;tquam enim viro elegantioris doctri<lb/>
næ, purioris Philo&#x017F;ophiæ amanti&#x017F;&#x017F;imo, qui<lb/>
contra barbariem &#x017F;eculo no&#x017F;tro imminen-<lb/>
tem, dixit quonda&#x0303;, &#x017F;i</hi> &#x03D6;&#x03B1;&#x1FE4;&#x1FE5;&#x03B7;&#x03C3;&#x03AF;&#x03B1;&#x03BD; <hi rendition="#aq">videas, Periclæa<lb/>
voce, Medico excellenti D. Ca&#x017F;paro Hoff-<lb/>
mano, Academiæ huius aliquando Profe&#x017F;&#x017F;o-<lb/>
ri, &amp; Illu&#x017F;tri&#x017F;s. Septemviri Brandenburgici<lb/>
exinde Archiatro diligenti&#x017F;simo, nuptui e&#x017F;&#x017F;et<lb/>
collocata Barbara<hi rendition="#i">:</hi> quàm nihil fecì&#x017F;&#x017F;e vnqua&#x0303;<lb/>
fertur Barbare? quam fideliter domum ad-<lb/>
mini&#x017F;trauit &#x017F;uam? quàm elegantem de&#x017F;e ge<lb/>
nuit &#x017F;obolem? quàm, tamet&#x017F;i non &#x017F;ine vehe-<lb/>
menti eius de&#x017F;iderio, repo&#x017F;centi iu&#x017F;to vitæ<lb/>
no&#x017F;tr&#x0119; arbitro, non vnam &amp; alteram, &#x017F;ed ter-<lb/>
tiam &amp; quartam in hac vrbe conce&#x017F;sit:<lb/>
Vt coniugium Philo&#x017F;opho &amp; Medico Hoff-<lb/>
mano, hac &#x017F;ocia, audierim nunquam fui&#x017F;&#x017F;e<lb/>
mole&#x017F;tum, nunquam non exoptatum. Ve-<lb/>
rùm abijt quidem ís, enauigatis his vitæ &#x017F;yr-<lb/>
tibus, &amp; &#x017F;copulos vniuer&#x017F;os terr&#x0119; præterue-<lb/>
ctus, ad eum, qui in domo patris &#x017F;ui c&#x0153;le&#x017F;tis,<lb/>
non diuertendi duntaxat, &#x017F;ed manendi loca<lb/>
parauit nobìs<hi rendition="#i">:</hi> relicta terris coniuge cari&#x017F;si-</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq">ma:</hi></fw><lb/></p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[47]/0047] Poſtquam enim viro elegantioris doctri næ, purioris Philoſophiæ amantiſſimo, qui contra barbariem ſeculo noſtro imminen- tem, dixit quondã, ſi ϖαῤῥησίαν videas, Periclæa voce, Medico excellenti D. Caſparo Hoff- mano, Academiæ huius aliquando Profeſſo- ri, & Illuſtriſs. Septemviri Brandenburgici exinde Archiatro diligentiſsimo, nuptui eſſet collocata Barbara: quàm nihil fecìſſe vnquã fertur Barbare? quam fideliter domum ad- miniſtrauit ſuam? quàm elegantem deſe ge nuit ſobolem? quàm, tametſi non ſine vehe- menti eius deſiderio, repoſcenti iuſto vitæ noſtrę arbitro, non vnam & alteram, ſed ter- tiam & quartam in hac vrbe conceſsit: Vt coniugium Philoſopho & Medico Hoff- mano, hac ſocia, audierim nunquam fuiſſe moleſtum, nunquam non exoptatum. Ve- rùm abijt quidem ís, enauigatis his vitæ ſyr- tibus, & ſcopulos vniuerſos terrę præterue- ctus, ad eum, qui in domo patris ſui cœleſtis, non diuertendi duntaxat, ſed manendi loca parauit nobìs: relicta terris coniuge cariſsi- ma:

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/511528
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/511528/47
Zitationshilfe: Wenzel, Andreas: Von rechter Prob vnd merckzeichen Christgläubiger menschen. Frankfurt (Oder), 1591, S. [47]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/511528/47>, abgerufen am 18.05.2021.