Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Wenzel, Andreas: Von rechter Prob vnd merckzeichen Christgläubiger menschen. Frankfurt (Oder), 1591.

Bild:
<< vorherige Seite

Custrini habuit: ab Agatha, matre vere bona
CL. D. Stephani Vvildij, Medici Zvuicka-
viensis filia, lucis huius aspectabilis traxerat
quondam exordia: post que statim, tanquam
in herbescenti segetum viriditate, certa pro-
pe spes futurae messis apparebat. Iam enim
ad virtutes optimas, ad pietatem, castitatem,
ad labores assuefiebat domi: ad mores item
graues, compositos, & humanitatis tamen
ac facilitatis honestae condimento tempera-
tos. Viderunt puto ex vobis viri prae stan-
tissimi, & adolescentes virginem, & viri dein-
ceps feminam: nonne, quod alic ubi Graecos
commendasse in suis legimus, in omni ista
vtrius aetatis parte, aeque gratam ac jucun-
dam fuisse eius formam, & ex ipso aspectu
imaginem quandam ingenitae virtutis emi-
cuisse dicetis? Verum hoc non ita mirabi-
mur: at animum illum potius sacris confir-
matum, quo secundis non insolenter, & ad-
uersis moderate vti poterat, in eo etiam vitae
statu, quem luctuosum ipsi admodum exti-
tisse audietis.

Postquam

Cuſtrini habuit: ab Agatha, matre verè bona
CL. D. Stephanì Vvildij, Medici Zvuicka-
vienſis filia, lucis huius aſpectabilis traxerat
quondam exordia: poſt quę ſtatim, tanquam
in herbeſcenti ſegetum viriditate, certa pro-
pè ſpes futuræ meſsis apparebat. Iam enim
ad virtutes optimas, ad pietatem, caſtitatem,
ad labores aſſuefiebat domi: ad mores item
graues, compoſitos, & humanitatis tamen
ac facilitatis honeſtæ condimento tempera-
tos. Viderunt puto ex vobis viri præ ſtan-
tiſſimi, & adoleſcentes virginem, & vìri dein-
ceps feminam: nonne, quod alic ubi Græcos
commendaſſe in ſuis legimus, in omni ìſta
vtriuſꝗ ætatis parte, æquè gratam ac jucun-
dam fuiſſe eius formam, & ex ipſo aſpectu
imaginem quandam ingenitæ virtutis emi-
cuiſſe dicetis? Verùm hoc non ita mirabi-
mur: at animum illum potius ſacris confir-
matum, quo ſecundis non inſolenter, & ad-
uerſis moderatè vti poterat, in eo etiam vitæ
ſtatu, quem luctuoſum ipſi admodum exti-
tìſſe audietis.

Poſtquam
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsOtherPublication" n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0046" n="[46]"/> <hi rendition="#aq">Cu&#x017F;trini habuit<hi rendition="#i">:</hi> ab Agatha, matre verè bona<lb/>
CL. D. Stephanì Vvildij, Medici Zvuicka-<lb/>
vien&#x017F;is filia, lucis huius a&#x017F;pectabilis traxerat<lb/>
quondam exordia: po&#x017F;t qu&#x0119; &#x017F;tatim, tanquam<lb/>
in herbe&#x017F;centi &#x017F;egetum viriditate, certa pro-<lb/>&#x017F;pes futuræ me&#x017F;sis apparebat. Iam enim<lb/>
ad virtutes optimas, ad pietatem, ca&#x017F;titatem,<lb/>
ad labores a&#x017F;&#x017F;uefiebat domi: ad mores item<lb/>
graues, compo&#x017F;itos, &amp; humanitatis tamen<lb/>
ac facilitatis hone&#x017F;tæ condimento tempera-<lb/>
tos. Viderunt puto ex vobis viri præ &#x017F;tan-<lb/>
ti&#x017F;&#x017F;imi, &amp; adole&#x017F;centes virginem, &amp; vìri dein-<lb/>
ceps feminam: nonne, quod alic ubi Græcos<lb/>
commenda&#x017F;&#x017F;e in &#x017F;uis legimus, in omni ì&#x017F;ta<lb/>
vtriu&#x017F;&#xA757; ætatis parte, æquè gratam ac jucun-<lb/>
dam fui&#x017F;&#x017F;e eius formam, &amp; ex ip&#x017F;o a&#x017F;pectu<lb/>
imaginem quandam ingenitæ virtutis emi-<lb/>
cui&#x017F;&#x017F;e dicetis? Verùm hoc non ita mirabi-<lb/>
mur: at animum illum potius &#x017F;acris confir-<lb/>
matum, quo &#x017F;ecundis non in&#x017F;olenter, &amp; ad-<lb/>
uer&#x017F;is moderatè vti poterat, in eo etiam vitæ<lb/>
&#x017F;tatu, quem luctuo&#x017F;um ip&#x017F;i admodum exti-<lb/>&#x017F;&#x017F;e audietis.</hi> </p><lb/>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Po&#x017F;tquam</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[46]/0046] Cuſtrini habuit: ab Agatha, matre verè bona CL. D. Stephanì Vvildij, Medici Zvuicka- vienſis filia, lucis huius aſpectabilis traxerat quondam exordia: poſt quę ſtatim, tanquam in herbeſcenti ſegetum viriditate, certa pro- pè ſpes futuræ meſsis apparebat. Iam enim ad virtutes optimas, ad pietatem, caſtitatem, ad labores aſſuefiebat domi: ad mores item graues, compoſitos, & humanitatis tamen ac facilitatis honeſtæ condimento tempera- tos. Viderunt puto ex vobis viri præ ſtan- tiſſimi, & adoleſcentes virginem, & vìri dein- ceps feminam: nonne, quod alic ubi Græcos commendaſſe in ſuis legimus, in omni ìſta vtriuſꝗ ætatis parte, æquè gratam ac jucun- dam fuiſſe eius formam, & ex ipſo aſpectu imaginem quandam ingenitæ virtutis emi- cuiſſe dicetis? Verùm hoc non ita mirabi- mur: at animum illum potius ſacris confir- matum, quo ſecundis non inſolenter, & ad- uerſis moderatè vti poterat, in eo etiam vitæ ſtatu, quem luctuoſum ipſi admodum exti- tìſſe audietis. Poſtquam

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/511528
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/511528/46
Zitationshilfe: Wenzel, Andreas: Von rechter Prob vnd merckzeichen Christgläubiger menschen. Frankfurt (Oder), 1591, S. [46]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/511528/46>, abgerufen am 07.05.2021.