Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Justi, Carl: Diego Velazquez und sein Jahrhundert. Bd. 2. Bonn, 1888.

Bild:
<< vorherige Seite
Namenregister.
[Spaltenumbruch]
Madrid. Campo del Moro I 180. 190.
Casa del Campo I 190.
Casa del Tesoro I 303. 337.
Concepcion Geronima I 168.
Descalzas Reales I 180.
Encarnacion und Pasadizo de la E.
I 189. 222. II 269.
S. Felipe I 90.
S. Geronimo del Prado I 171. 335.
338. II 128.
S. Gil I 182.
S. Gines I 404 (Cano).
Hospital de presbiteros (Calderon)
II 270.
S. Isabel II 163. Tapetenfa brik 327.
S. Isidro I 402. 423.
S. Jago (Rizi) I 54.
Jardines del Alcazar I 190.
S. Miguel de la Sagra I 182.
Museo nacional (del fomento). Car-
ducho I 221. Pareja II 268. Ma-
rianne 295.
Museo del Prado I 11. Roelas 56.
Pacheco 66. Maino 81. Tristan 83.
Ant. del Castillo 141. 408. Caxesi
219. Rubens 240. Ribera 325. No-
velli 326. Snayers 376 f. Brueghel
II 13. Pantoja 117. M. Preti 170.
Mazo 307. 311 f. Die Gemälde des
Velazquez s. unter dessen Namen.
Osuna, Palast I 399.
Palast, Königl. oder Alcazar I 180 ff.
Malerische Ausstattung 185 ff. 379.
389. 401 f. Neue Ausstattung, Anti-
ken II 153 f. Bourbonenpalast 190.
196 f. Metelli und Colonna 208 ff.
Umbauten Philipp IV 225 f. Tizian
226 ff. Spiegelsaal II 362.
Pastrana, Palast I 399.
S. Placido I 420.
Prado I 169. 335.
Puerta del Sol I 169.
Rastro II 359.
Salamanca Galerie I 418.
Vitoria, Parochie II 26.
Maea, Antonio II 325.
Maidalchini, Da. Olimpia I 181 ff. 192.
Maino, J. B. de I 81 f. 232 f. 347. 348.
Mailand, Brera II 63. 83. S. Maurizio
I 424. Princ. Pio di Savoia II 78.
Mainz, Museum II 83.
Malaga, Cathedrale, Mohedano I 49.
Manrique 400. Cano 403. II 157.
Malagon, Marques de I 153.
Malara, Juan de, Dichter I 30. 31.
Malatesta, Adeodato, M. II 67.
Malpica, Marques de II 231--235.
Malvasia, Conte II 204. 208 ff.
Malvezzi, Virgilio II 68. 111. 200. 226.
397.
Manchester Ausstellung (1857) I 13.
II 370.
[Spaltenumbruch]
Mander, Karel van I 42. 69.
Manfrin, Galerie; Greco I 77.
Manieristen (buena manera) I 42 ff. 50.
72.
Manrique, Miguel de I 400.
Mantegna, Capelle im Vatican I 289 f.
Mantua II 202.
Mantua, Plünderung, I 284. Galerie I 225.
II 228.
Manzano, Juan I 219.
Maratta, Carlo II 83. 177. 188.
March, Esteban II 322. 358.
Marchena, S. Juan I 38. 41.
Margaretha, Gem. Philipp III I 189.
Margaretha, Sor I 238. 242. II 35.
Margaretha, Infantin II 39. 194. 301 ff.
Maria, Schwester Carl V I 184.
Maria T. Philipp IV, Königin v. Ungarn
I 90. 311 f. II 285.
Maria Louise Gem. Carl IV I 333.
Maria Tudor I 35.
Maria Anna, Gem. Philipp IV (Triumph-
bogen) I 402. II 137 f. 155. 157. 196.
208. 285 ff. 373.
Maria Josepha von Sachsen II 23.
Maria v. Medici II 32.
Maria Theresa, Tochter Phil. IV I 281.
285. II 66. 155. 208. 296 ff. 312. 399.
Marlborough, Herzog von s. Blenheim.
Martial II 287.
Martinez, Alonso, de Espinar, Jäger
I 371--393. II 134. 403.
Martinez, Jusepe, Discursos de la pintura
I 14. 53. 59. 82. 168. 230. 320 f.
II 101. 154. 163. 199. 216. 280 f.
Martinez, Sebastian, Galerie in Cadiz
I 139.
Massimi, Cardinal Camillo I 192. II 195.
Massimi, Vinc., Alchymist I 340.
Mata, Fernando de I 54.
Mateos, Juan, Jäger, I 361. 374--9. 381.
Porträt 393.
Mateos, Alonso I 396.
Mattei, Marchese II 289.
Matthias, Prinz v. Toscana II 165. 351.
Maximilian II I 242.
Mazarin II 297. Nichte 301.
Mazo, Juan Ba del I 167. 299. 332.
388. 393. II 142. 145 f. 222. 257. 264 ff.
289. 295. 299. 304 f. 320 ff. 322. 382.
Meade, Consul I 121. II 292.
Medici, Averardo de', toscan. Gesandter
I 207. 278. 396
Medici, Cardinal Ferdinand I 296.
Medici, Giovanni de', General I 355.
Medici, Gio. Carlo, Prinz II 157. 206.
Medina, Fray Bartolome de, Theologe
I 102.
Medina, M. Francisco de I 31. 33 f. 65.
94. II 198 f.
Medina, Pedro de I 26. 169 f.
Medina Sidonia, Herzog, I 56. II 120.
Namenregister.
[Spaltenumbruch]
Madrid. Campo del Moro I 180. 190.
Casa del Campo I 190.
Casa del Tesoro I 303. 337.
Concepcion Gerónima I 168.
Descalzas Reales I 180.
Encarnacion und Pasadizo de la E.
I 189. 222. II 269.
S. Felipe I 90.
S. Gerónimo del Prado I 171. 335.
338. II 128.
S. Gil I 182.
S. Ginés I 404 (Cano).
Hospital de presbíteros (Calderon)
II 270.
S. Isabel II 163. Tapetenfa brik 327.
S. Isidro I 402. 423.
S. Jago (Rizi) I 54.
Jardines del Alcazar I 190.
S. Miguel de la Sagra I 182.
Museo nacional (del fomento). Car-
ducho I 221. Pareja II 268. Ma-
rianne 295.
Museo del Prado I 11. Roelas 56.
Pacheco 66. Maino 81. Tristan 83.
Ant. del Castillo 141. 408. Caxesi
219. Rubens 240. Ribera 325. No-
velli 326. Snayers 376 f. Brueghel
II 13. Pantoja 117. M. Preti 170.
Mazo 307. 311 f. Die Gemälde des
Velazquez s. unter dessen Namen.
Osuna, Palast I 399.
Palast, Königl. oder Alcazar I 180 ff.
Malerische Ausstattung 185 ff. 379.
389. 401 f. Neue Ausstattung, Anti-
ken II 153 f. Bourbonenpalast 190.
196 f. Metelli und Colonna 208 ff.
Umbauten Philipp IV 225 f. Tizian
226 ff. Spiegelsaal II 362.
Pastrana, Palast I 399.
S. Plácido I 420.
Prado I 169. 335.
Puerta del Sol I 169.
Rastro II 359.
Salamanca Galerie I 418.
Vitoria, Parochie II 26.
Maea, Antonio II 325.
Maidalchini, Da. Olimpia I 181 ff. 192.
Maino, J. B. de I 81 f. 232 f. 347. 348.
Mailand, Brera II 63. 83. S. Maurizio
I 424. Princ. Pio di Savoia II 78.
Mainz, Museum II 83.
Malaga, Cathedrale, Mohedano I 49.
Manrique 400. Cano 403. II 157.
Malagon, Marques de I 153.
Malara, Juan de, Dichter I 30. 31.
Malatesta, Adeodato, M. II 67.
Malpica, Marques de II 231235.
Malvasia, Conte II 204. 208 ff.
Malvezzi, Virgilio II 68. 111. 200. 226.
397.
Manchester Ausstellung (1857) I 13.
II 370.
[Spaltenumbruch]
Mander, Karel van I 42. 69.
Manfrin, Galerie; Greco I 77.
Manieristen (buena manera) I 42 ff. 50.
72.
Manrique, Miguel de I 400.
Mantegna, Capelle im Vatican I 289 f.
Mantua II 202.
Mantua, Plünderung, I 284. Galerie I 225.
II 228.
Manzano, Juan I 219.
Maratta, Carlo II 83. 177. 188.
March, Estéban II 322. 358.
Marchena, S. Juan I 38. 41.
Margaretha, Gem. Philipp III I 189.
Margaretha, Sor I 238. 242. II 35.
Margaretha, Infantin II 39. 194. 301 ff.
Maria, Schwester Carl V I 184.
Maria T. Philipp IV, Königin v. Ungarn
I 90. 311 f. II 285.
Maria Louise Gem. Carl IV I 333.
Maria Tudor I 35.
Maria Anna, Gem. Philipp IV (Triumph-
bogen) I 402. II 137 f. 155. 157. 196.
208. 285 ff. 373.
Maria Josepha von Sachsen II 23.
Maria v. Medici II 32.
Maria Theresa, Tochter Phil. IV I 281.
285. II 66. 155. 208. 296 ff. 312. 399.
Marlborough, Herzog von s. Blenheim.
Martial II 287.
Martinez, Alonso, de Espinar, Jäger
I 371393. II 134. 403.
Martinez, Jusepe, Discursos de la pintura
I 14. 53. 59. 82. 168. 230. 320 f.
II 101. 154. 163. 199. 216. 280 f.
Martinez, Sebastian, Galerie in Cadiz
I 139.
Massimi, Cardinal Camillo I 192. II 195.
Massimi, Vinc., Alchymist I 340.
Mata, Fernando de I 54.
Mateos, Juan, Jäger, I 361. 3749. 381.
Porträt 393.
Mateos, Alonso I 396.
Mattei, Marchese II 289.
Matthias, Prinz v. Toscana II 165. 351.
Maximilian II I 242.
Mazarin II 297. Nichte 301.
Mazo, Juan Ba del I 167. 299. 332.
388. 393. II 142. 145 f. 222. 257. 264 ff.
289. 295. 299. 304 f. 320 ff. 322. 382.
Meade, Consul I 121. II 292.
Medici, Averardo de’, toscan. Gesandter
I 207. 278. 396
Medici, Cardinal Ferdinand I 296.
Medici, Giovanni de’, General I 355.
Medici, Gio. Carlo, Prinz II 157. 206.
Medina, Fray Bartolomé de, Theologe
I 102.
Medina, M. Francisco de I 31. 33 f. 65.
94. II 198 f.
Medina, Pedro de I 26. 169 f.
Medina Sidonia, Herzog, I 56. II 120.
<TEI>
 <text>
  <back>
   <div type="index" n="1">
    <list>
     <pb facs="#f0449" n="423"/>
     <fw place="top" type="header">Namenregister.</fw><lb/>
     <cb/>
     <item><hi rendition="#b">Madrid.</hi> Campo del Moro I <ref>180</ref>. <ref>190</ref>.<lb/><list><item>Casa del Campo I <ref>190</ref>.</item><lb/><item>Casa del Tesoro I <ref>303</ref>. <ref>337</ref>.</item><lb/><item>Concepcion Gerónima I <ref>168</ref>.</item><lb/><item>Descalzas Reales I <ref>180</ref>.</item><lb/><item>Encarnacion und Pasadizo de la E.<lb/>
I <ref>189</ref>. <ref>222</ref>. II <ref>269</ref>.</item><lb/><item>S. Felipe I <ref>90</ref>.</item><lb/><item>S. Gerónimo del Prado I <ref>171</ref>. <ref>335</ref>.<lb/><ref>338</ref>. II <ref>128</ref>.</item><lb/><item>S. Gil I <ref>182</ref>.</item><lb/><item>S. Ginés I <ref>404</ref> (Cano).</item><lb/><item>Hospital de presbíteros (Calderon)<lb/>
II <ref>270</ref>.</item><lb/><item>S. Isabel II <ref>163</ref>. Tapetenfa brik <ref>327</ref>.</item><lb/><item>S. Isidro I <ref>402</ref>. <ref>423</ref>.</item><lb/><item>S. Jago (Rizi) I <ref>54</ref>.</item><lb/><item>Jardines del Alcazar I <ref>190</ref>.</item><lb/><item>S. Miguel de la Sagra I <ref>182</ref>.</item><lb/><item>Museo nacional (del fomento). Car-<lb/>
ducho I <ref>221</ref>. Pareja II <ref>268</ref>. Ma-<lb/>
rianne <ref>295</ref>.</item><lb/><item>Museo del Prado I <ref>11</ref>. Roelas <ref>56</ref>.<lb/>
Pacheco <ref>66</ref>. Maino <ref>81</ref>. Tristan <ref>83</ref>.<lb/>
Ant. del Castillo <ref>141</ref>. <ref>408</ref>. Caxesi<lb/><ref>219</ref>. Rubens <ref>240</ref>. Ribera <ref>325</ref>. No-<lb/>
velli <ref>326</ref>. Snayers <ref>376</ref> f. Brueghel<lb/>
II <ref>13</ref>. Pantoja <ref>117</ref>. M. Preti <ref>170</ref>.<lb/>
Mazo <ref>307</ref>. <ref>311</ref> f. Die Gemälde des<lb/>
Velazquez s. unter dessen Namen.</item><lb/><item>Osuna, Palast I <ref>399</ref>.</item><lb/><item>Palast, Königl. oder Alcazar I <ref><hi rendition="#b">180</hi></ref> ff.<lb/>
Malerische Ausstattung <ref>185</ref> ff. <ref>379</ref>.<lb/><ref>389</ref>. <ref>401</ref> f. Neue Ausstattung, Anti-<lb/>
ken II <ref>153</ref> f. Bourbonenpalast <ref>190</ref>.<lb/><ref>196</ref> f. Metelli und Colonna <ref>208</ref> ff.<lb/>
Umbauten Philipp IV <ref>225</ref> f. Tizian<lb/><ref>226</ref> ff. Spiegelsaal II <ref>362</ref>.</item><lb/><item>Pastrana, Palast I <ref>399</ref>.</item><lb/><item>S. Plácido I <ref>420</ref>.</item><lb/><item>Prado I <ref>169</ref>. <ref>335</ref>.</item><lb/><item>Puerta del Sol I <ref>169</ref>.</item><lb/><item>Rastro II <ref>359</ref>.</item><lb/><item>Salamanca Galerie I <ref>418</ref>.</item><lb/><item>Vitoria, Parochie II <ref>26</ref>.</item></list></item><lb/>
     <item>Maea, Antonio II <ref>325</ref>.</item><lb/>
     <item>Maidalchini, D<hi rendition="#sup">a</hi>. Olimpia I <ref>181</ref> ff. <ref>192</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Maino,</hi> J. B. de I <ref>81</ref> f. <ref>232</ref> f. <ref>347</ref>. <ref><hi rendition="#b">348</hi></ref>.</item><lb/>
     <item>Mailand, Brera II <ref>63</ref>. <ref>83</ref>. S. Maurizio<lb/>
I <ref>424</ref>. Princ. Pio di Savoia II <ref>78</ref>.</item><lb/>
     <item>Mainz, Museum II <ref>83</ref>.</item><lb/>
     <item>Malaga, Cathedrale, Mohedano I <ref>49</ref>.<lb/>
Manrique <ref>400</ref>. Cano <ref>403</ref>. II <ref>157</ref>.</item><lb/>
     <item>Malagon, Marques de I <ref>153</ref>.</item><lb/>
     <item>Malara, Juan de, Dichter I <ref>30</ref>. <ref>31</ref>.</item><lb/>
     <item>Malatesta, Adeodato, M. II <ref>67</ref>.</item><lb/>
     <item>Malpica, Marques de II <ref>231</ref>&#x2014;<ref>235</ref>.</item><lb/>
     <item>Malvasia, Conte II <ref>204</ref>. <ref>208</ref> ff.</item><lb/>
     <item>Malvezzi, Virgilio II <ref>68</ref>. <ref>111</ref>. <ref>200</ref>. <ref>226</ref>.<lb/><ref>397</ref>.</item><lb/>
     <item>Manchester Ausstellung (<ref>1857</ref>) I <ref>13</ref>.<lb/>
II <ref>370</ref>.</item><lb/>
     <cb/>
     <item>Mander, Karel van I <ref>42</ref>. <ref>69</ref>.</item><lb/>
     <item>Manfrin, Galerie; Greco I <ref>77</ref>.</item><lb/>
     <item>Manieristen (<hi rendition="#i">buena manera</hi>) I <ref><hi rendition="#b">42</hi></ref> ff. <ref>50</ref>.<lb/><ref>72</ref>.</item><lb/>
     <item>Manrique, Miguel de I <ref>400</ref>.</item><lb/>
     <item>Mantegna, Capelle im Vatican I <ref>289</ref> f.<lb/>
Mantua II <ref>202</ref>.</item><lb/>
     <item>Mantua, Plünderung, I <ref>284</ref>. Galerie I <ref>225</ref>.<lb/>
II <ref>228</ref>.</item><lb/>
     <item>Manzano, Juan I <ref>219</ref>.</item><lb/>
     <item>Maratta, Carlo II <ref>83</ref>. <ref>177</ref>. <ref>188</ref>.</item><lb/>
     <item>March, Estéban II <ref>322</ref>. <ref>358</ref>.</item><lb/>
     <item>Marchena, S. Juan I <ref>38</ref>. <ref>41</ref>.</item><lb/>
     <item>Margaretha, Gem. Philipp III I <ref>189</ref>.</item><lb/>
     <item>Margaretha, Sor I <ref>238</ref>. <ref>242</ref>. II <ref>35</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Margaretha,</hi> Infantin II <ref>39</ref>. <ref>194</ref>. <ref>301</ref> ff.</item><lb/>
     <item>Maria, Schwester Carl V I <ref>184</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Maria</hi> T. Philipp IV, Königin v. Ungarn<lb/>
I <ref>90</ref>. <ref>311</ref> f. II <ref>285</ref>.</item><lb/>
     <item>Maria Louise Gem. Carl IV I <ref>333</ref>.</item><lb/>
     <item>Maria Tudor I <ref>35</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Maria Anna,</hi> Gem. Philipp IV (Triumph-<lb/>
bogen) I <ref>402</ref>. II <ref>137</ref> f. <ref>155</ref>. <ref>157</ref>. <ref>196</ref>.<lb/><ref>208</ref>. <ref><hi rendition="#b">285</hi></ref> ff. <ref>373</ref>.</item><lb/>
     <item>Maria Josepha von Sachsen II <ref>23</ref>.</item><lb/>
     <item>Maria v. Medici II <ref>32</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Maria Theresa,</hi> Tochter Phil. IV I <ref><hi rendition="#b">281</hi></ref>.<lb/><ref>285</ref>. II <ref>66</ref>. <ref>155</ref>. <ref>208</ref>. <ref><hi rendition="#b">296</hi></ref> ff. <ref>312</ref>. <ref>399</ref>.</item><lb/>
     <item>Marlborough, Herzog von s. Blenheim.</item><lb/>
     <item>Martial II <ref>287</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Martinez, Alonso, de Espinar,</hi> Jäger<lb/>
I <ref>371</ref>&#x2014;<ref>393</ref>. II <ref>134</ref>. <ref>403</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Martinez, Jusepe,</hi> Discursos de la pintura<lb/>
I <ref>14</ref>. <ref>53</ref>. <ref>59</ref>. <ref>82</ref>. <ref>168</ref>. <ref>230</ref>. <ref>320</ref> f.<lb/>
II <ref>101</ref>. <ref>154</ref>. <ref><hi rendition="#b">163</hi></ref>. <ref>199</ref>. <ref>216</ref>. <ref>280</ref> f.</item><lb/>
     <item>Martinez, Sebastian, Galerie in Cadiz<lb/>
I <ref>139</ref>.</item><lb/>
     <item>Massimi, Cardinal Camillo I <ref>192</ref>. II <ref>195</ref>.</item><lb/>
     <item>Massimi, Vinc., Alchymist I <ref>340</ref>.</item><lb/>
     <item>Mata, Fernando de I <ref>54</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Mateos,</hi> Juan, Jäger, I <ref>361</ref>. <ref>374</ref>&#x2014;<ref>9</ref>. <ref>381</ref>.<lb/>
Porträt <ref>393</ref>.</item><lb/>
     <item>Mateos, Alonso I <ref>396</ref>.</item><lb/>
     <item>Mattei, Marchese II <ref>289</ref>.</item><lb/>
     <item>Matthias, Prinz v. Toscana II <ref>165</ref>. <ref>351</ref>.</item><lb/>
     <item>Maximilian II I <ref>242</ref>.</item><lb/>
     <item>Mazarin II <ref>297</ref>. Nichte <ref>301</ref>.</item><lb/>
     <item><hi rendition="#b">Mazo,</hi> Juan B<hi rendition="#sup">a</hi> del I <ref>167</ref>. <ref>299</ref>. <ref>332</ref>.<lb/><ref>388</ref>. <ref>393</ref>. II <ref>142</ref>. <ref>145</ref> f. <ref>222</ref>. <ref>257</ref>. <ref><hi rendition="#b">264</hi></ref> ff.<lb/><ref>289</ref>. <ref>295</ref>. <ref>299</ref>. <ref>304</ref> f. <ref><hi rendition="#b">320</hi></ref> ff. <ref>322</ref>. <ref>382</ref>.</item><lb/>
     <item>Meade, Consul I <ref>121</ref>. II <ref>292</ref>.</item><lb/>
     <item>Medici, Averardo de&#x2019;, toscan. Gesandter<lb/>
I <ref>207</ref>. <ref>278</ref>. <ref>396</ref></item><lb/>
     <item>Medici, Cardinal Ferdinand I <ref>296</ref>.</item><lb/>
     <item>Medici, Giovanni de&#x2019;, General I <ref>355</ref>.</item><lb/>
     <item>Medici, Gio. Carlo, Prinz II <ref>157</ref>. <ref>206</ref>.</item><lb/>
     <item>Medina, Fray Bartolomé de, Theologe<lb/>
I <ref>102</ref>.</item><lb/>
     <item>Medina, M. Francisco de I <ref>31</ref>. <ref>33</ref> f. <ref>65</ref>.<lb/><ref>94</ref>. II <ref>198</ref> f.</item><lb/>
     <item>Medina, Pedro de I <ref>26</ref>. <ref>169</ref> f.</item><lb/>
     <item>Medina Sidonia, Herzog, I <ref>56</ref>. II <ref>120</ref>.</item><lb/>
    </list>
   </div>
  </back>
 </text>
</TEI>
[423/0449] Namenregister. Madrid. Campo del Moro I 180. 190. Casa del Campo I 190. Casa del Tesoro I 303. 337. Concepcion Gerónima I 168. Descalzas Reales I 180. Encarnacion und Pasadizo de la E. I 189. 222. II 269. S. Felipe I 90. S. Gerónimo del Prado I 171. 335. 338. II 128. S. Gil I 182. S. Ginés I 404 (Cano). Hospital de presbíteros (Calderon) II 270. S. Isabel II 163. Tapetenfa brik 327. S. Isidro I 402. 423. S. Jago (Rizi) I 54. Jardines del Alcazar I 190. S. Miguel de la Sagra I 182. Museo nacional (del fomento). Car- ducho I 221. Pareja II 268. Ma- rianne 295. Museo del Prado I 11. Roelas 56. Pacheco 66. Maino 81. Tristan 83. Ant. del Castillo 141. 408. Caxesi 219. Rubens 240. Ribera 325. No- velli 326. Snayers 376 f. Brueghel II 13. Pantoja 117. M. Preti 170. Mazo 307. 311 f. Die Gemälde des Velazquez s. unter dessen Namen. Osuna, Palast I 399. Palast, Königl. oder Alcazar I 180 ff. Malerische Ausstattung 185 ff. 379. 389. 401 f. Neue Ausstattung, Anti- ken II 153 f. Bourbonenpalast 190. 196 f. Metelli und Colonna 208 ff. Umbauten Philipp IV 225 f. Tizian 226 ff. Spiegelsaal II 362. Pastrana, Palast I 399. S. Plácido I 420. Prado I 169. 335. Puerta del Sol I 169. Rastro II 359. Salamanca Galerie I 418. Vitoria, Parochie II 26. Maea, Antonio II 325. Maidalchini, Da. Olimpia I 181 ff. 192. Maino, J. B. de I 81 f. 232 f. 347. 348. Mailand, Brera II 63. 83. S. Maurizio I 424. Princ. Pio di Savoia II 78. Mainz, Museum II 83. Malaga, Cathedrale, Mohedano I 49. Manrique 400. Cano 403. II 157. Malagon, Marques de I 153. Malara, Juan de, Dichter I 30. 31. Malatesta, Adeodato, M. II 67. Malpica, Marques de II 231—235. Malvasia, Conte II 204. 208 ff. Malvezzi, Virgilio II 68. 111. 200. 226. 397. Manchester Ausstellung (1857) I 13. II 370. Mander, Karel van I 42. 69. Manfrin, Galerie; Greco I 77. Manieristen (buena manera) I 42 ff. 50. 72. Manrique, Miguel de I 400. Mantegna, Capelle im Vatican I 289 f. Mantua II 202. Mantua, Plünderung, I 284. Galerie I 225. II 228. Manzano, Juan I 219. Maratta, Carlo II 83. 177. 188. March, Estéban II 322. 358. Marchena, S. Juan I 38. 41. Margaretha, Gem. Philipp III I 189. Margaretha, Sor I 238. 242. II 35. Margaretha, Infantin II 39. 194. 301 ff. Maria, Schwester Carl V I 184. Maria T. Philipp IV, Königin v. Ungarn I 90. 311 f. II 285. Maria Louise Gem. Carl IV I 333. Maria Tudor I 35. Maria Anna, Gem. Philipp IV (Triumph- bogen) I 402. II 137 f. 155. 157. 196. 208. 285 ff. 373. Maria Josepha von Sachsen II 23. Maria v. Medici II 32. Maria Theresa, Tochter Phil. IV I 281. 285. II 66. 155. 208. 296 ff. 312. 399. Marlborough, Herzog von s. Blenheim. Martial II 287. Martinez, Alonso, de Espinar, Jäger I 371—393. II 134. 403. Martinez, Jusepe, Discursos de la pintura I 14. 53. 59. 82. 168. 230. 320 f. II 101. 154. 163. 199. 216. 280 f. Martinez, Sebastian, Galerie in Cadiz I 139. Massimi, Cardinal Camillo I 192. II 195. Massimi, Vinc., Alchymist I 340. Mata, Fernando de I 54. Mateos, Juan, Jäger, I 361. 374—9. 381. Porträt 393. Mateos, Alonso I 396. Mattei, Marchese II 289. Matthias, Prinz v. Toscana II 165. 351. Maximilian II I 242. Mazarin II 297. Nichte 301. Mazo, Juan Ba del I 167. 299. 332. 388. 393. II 142. 145 f. 222. 257. 264 ff. 289. 295. 299. 304 f. 320 ff. 322. 382. Meade, Consul I 121. II 292. Medici, Averardo de’, toscan. Gesandter I 207. 278. 396 Medici, Cardinal Ferdinand I 296. Medici, Giovanni de’, General I 355. Medici, Gio. Carlo, Prinz II 157. 206. Medina, Fray Bartolomé de, Theologe I 102. Medina, M. Francisco de I 31. 33 f. 65. 94. II 198 f. Medina, Pedro de I 26. 169 f. Medina Sidonia, Herzog, I 56. II 120.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/justi_velazquez02_1888
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/justi_velazquez02_1888/449
Zitationshilfe: Justi, Carl: Diego Velazquez und sein Jahrhundert. Bd. 2. Bonn, 1888, S. 423. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/justi_velazquez02_1888/449>, abgerufen am 26.01.2021.