Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Elsholtz, Johann Sigismund: Vom Gartenbaw. Cölln (Spree), 1666.

Bild:
<< vorherige Seite
De Dispositione Operis per Titulos,
ad Lectores eruditos, Praefatio.

QUemadmodum caeterae res a Natura productae, ita etiam Stirpes varijs mo-
dis considerari possunt. Hinc ortae fuerunt tot partitiones plantarum ex
quantitate, ex modo crescendi, juxta partes integrantes, atque id genus a-
liae. Habito autem respectu ad Culturam, spotaneumque proventum, an quispiam
ipsas digesserit, nunc adeo non occurrit. Tantavi igitur illam distributionem se-
quenti Tabula exprimere, atque inde XV. Titulos deduxi, ad quos universa stirpi-
um multitudo non absurde referri poterit: ea saltem ratione, ut unicuique in sua
regione isti sufficiant, veluti pro comprehendendis Marchicis praesenti opusculo no-
bris suffecerunt. Id quod sub initium monere etiam eo fine visum est, ut simul appa-
eret, quo fundamento nitatur structura totius Horticulturae nostrae juxta libros &
capita, ac quo modo hortensibus spontaneae quoque, & agrestes accesserint. B. V.

Plantae
Marchi
cae sunt
cultaehortensesArbores cum
fruticibus
hyeme condendae.
hyemem ferentes.
Herbae,
pertinen-
tes ad
Florife-
rium
perenneshyeme condendae.
hyemen ferentes,
radice
bulbosa, ac
tuberosa.
fibrosa.
annuae seu seminariae.
Olitorium, quae culinae inserviunt
Vineam.
Phytiatricum.
radicibus.
folijs.
fructibus.
agrestes.
spontaneaeArbores cum fruticibus.
Herbaeofficinales.
non-officinales.
I.Herbae floreae perennes hyeme condendae.c. 3.Lib. II.
II.Herbae flor. per. hyemem ferentes rad. bulb. ac tuberosa.c. 4.
III.Herbae flor. per. hyem. fer. radice fibrosa.c. 5.
IV.Herbae floreae annuae seu seminariae.c. 6.
V.Herbae culinariae, utiles radicibus.c. 2.Lib. III.
VI.Herbae culinariae, utiles folijs.c. 3.
VII.Herbae culinariae, utiles fructibus.c. 4.
VIII.Arbores & Frutices hyeme condendi.c. 7.Lib. IV.
IX.Arbores & Frutices hyemem ferentes.c. 8.
X.Arbores & Frutices spontanei.c. 9.
XI.Vitis viniferae species nostrates.c. 2.Lib. V.
XII.Herbae officinales hortenses.c. 2.Lib. VI.
XIII.Herbae officinales spontaneae.c. 3.
XIV.Herbae spontaneae non officinales.c. 4.
XV.Herbae agrestes.c. 5.
De Diſpoſitione Operis per Titulos,
ad Lectores eruditos, Præfatio.

QUemadmodum cæteræ res à Natura productæ, ita etiam Stirpes varijs mo-
dis conſiderari poſſunt. Hinc ortæ fuerunt tot partitiones plantarum ex
quantitate, ex modo creſcendi, juxta partes integrantes, atque id genus a-
liæ. Habito autem reſpectu ad Culturam, ſpotaneumque proventum, an quiſpiam
ipſas digeſſerit, nunc adeo non occurrit. Tantavi igitur illam diſtributionem ſe-
quenti Tabula exprimere, atque inde XV. Titulos deduxi, ad quos univerſa ſtirpi-
um multitudo non abſurde referri poterit: ea ſaltem ratione, ut unicuique in ſua
regione iſti ſufficiant, veluti pro comprehendendis Marchicis præſenti opuſculo no-
bris ſuffecerunt. Id quod ſub initium monere etiam eo fine viſum eſt, ut ſimul appa-
eret, quo fundamento nitatur ſtructura totius Horticulturæ noſtræ juxta libros &
capita, ac quo modo hortenſibus ſpontaneæ quoque, & agreſtes acceſſerint. B. V.

Plantæ
Marchi
cæ ſunt
cultæhortenſesArbores cum
fruticibus
hyeme condendæ.
hyemem ferentes.
Herbæ,
pertinen-
tes ad
Florife-
rium
perenneshyeme condendæ.
hyemẽ ferẽtes,
radice
bulboſa, ac
tuberoſa.
fibroſa.
annuæ ſeu ſeminariæ.
Olitorium, quæ culinæ inſerviunt
Vineam.
Phytiatricum.
radicibus.
folijs.
fructibus.
agreſtes.
ſpontaneæArbores cum fruticibus.
Herbæofficinales.
non-officinales.
I.Herbæ floreæ perennes hyeme condendæ.c. 3.Lib. II.
II.Herbæ flor. per. hyemem ferentes rad. bulb. ac tuberoſa.c. 4.
III.Herbæ flor. per. hyem. fer. radice fibroſa.c. 5.
IV.Herbæ floreæ annuæ ſeu ſeminariæ.c. 6.
V.Herbæ culinariæ, utiles radicibus.c. 2.Lib. III.
VI.Herbæ culinariæ, utiles folijs.c. 3.
VII.Herbæ culinariæ, utiles fructibus.c. 4.
VIII.Arbores & Frutices hyeme condendi.c. 7.Lib. IV.
IX.Arbores & Frutices hyemem ferentes.c. 8.
X.Arbores & Frutices ſpontanei.c. 9.
XI.Vitis viniferæ ſpecies noſtrates.c. 2.Lib. V.
XII.Herbæ officinales hortenſes.c. 2.Lib. VI.
XIII.Herbæ officinales ſpontaneæ.c. 3.
XIV.Herbæ ſpontaneæ non officinales.c. 4.
XV.Herbæ agreſtes.c. 5.
<TEI>
 <text>
  <front>
   <pb facs="#f0019"/>
   <div type="preface">
    <head> <hi rendition="#aq">De Di&#x017F;po&#x017F;itione Operis per Titulos,<lb/>
ad Lectores eruditos, Præfatio.</hi> </head><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">Q</hi>Uemadmodum cæteræ res à Natura productæ, ita etiam Stirpes varijs mo-<lb/>
dis con&#x017F;iderari po&#x017F;&#x017F;unt. Hinc ortæ fuerunt tot partitiones plantarum ex<lb/>
quantitate, ex modo cre&#x017F;cendi, juxta partes integrantes, atque id genus a-<lb/>
liæ. Habito autem re&#x017F;pectu ad Culturam, &#x017F;potaneumque proventum, an qui&#x017F;piam<lb/>
ip&#x017F;as dige&#x017F;&#x017F;erit, nunc adeo non occurrit. Tantavi igitur illam di&#x017F;tributionem &#x017F;e-<lb/>
quenti Tabula exprimere, atque inde XV. Titulos deduxi, ad quos univer&#x017F;a &#x017F;tirpi-<lb/>
um multitudo non ab&#x017F;urde referri poterit: ea &#x017F;altem ratione, ut unicuique in &#x017F;ua<lb/>
regione i&#x017F;ti &#x017F;ufficiant, veluti pro comprehendendis Marchicis præ&#x017F;enti opu&#x017F;culo no-<lb/>
bris &#x017F;uffecerunt. Id quod &#x017F;ub initium monere etiam eo fine vi&#x017F;um e&#x017F;t, ut &#x017F;imul appa-<lb/>
eret, quo fundamento nitatur &#x017F;tructura totius Horticulturæ no&#x017F;træ juxta libros &amp;<lb/>
capita, ac quo modo horten&#x017F;ibus &#x017F;pontaneæ quoque, &amp; agre&#x017F;tes acce&#x017F;&#x017F;erint. B. V.</hi> </p><lb/>
    <table>
     <row>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">Plantæ<lb/>
Marchi<lb/>&#x017F;unt</hi> </cell>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">cultæ</hi> </cell>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">horten&#x017F;es</hi> </cell>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">Arbores cum<lb/>
fruticibus</hi> </cell>
      <cell cols="4"> <hi rendition="#aq">hyeme condendæ.<lb/>
hyemem ferentes.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">Herbæ,<lb/>
pertinen-<lb/>
tes ad</hi> </cell>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">Florife-<lb/>
rium</hi> </cell>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">perennes</hi> </cell>
      <cell cols="2"> <hi rendition="#aq">hyeme condendæ.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">hyeme&#x0303; fere&#x0303;tes,<lb/>
radice</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">bulbo&#x017F;a, ac<lb/>
tubero&#x017F;a.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell> <hi rendition="#aq">fibro&#x017F;a.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell cols="2"> <hi rendition="#aq">annuæ &#x017F;eu &#x017F;eminariæ.</hi> </cell>
      <cell/>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell rendition="#rightBraced" cols="3"> <hi rendition="#aq">Olitorium, quæ culinæ in&#x017F;erviunt<lb/>
Vineam.<lb/>
Phytiatricum.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">radicibus.<lb/>
folijs.<lb/>
fructibus.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell> <hi rendition="#aq">agre&#x017F;tes.</hi> </cell>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell/>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">&#x017F;pontaneæ</hi> </cell>
      <cell cols="6"> <hi rendition="#aq">Arbores cum fruticibus.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell/>
      <cell/>
      <cell rendition="#rightBraced"> <hi rendition="#aq">Herbæ</hi> </cell>
      <cell cols="5"> <hi rendition="#aq">officinales.<lb/>
non-officinales.</hi> </cell>
     </row><lb/>
    </table>
    <table>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">I.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ floreæ perennes hyeme condendæ.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 3.</cell>
      <cell rendition="#leftBraced" rows="4"> <hi rendition="#aq">Lib. II.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">II.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ flor. per. hyemem ferentes rad. bulb. ac tubero&#x017F;a.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 4.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">III.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ flor. per. hyem. fer. radice fibro&#x017F;a.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 5.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">IV.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ floreæ annuæ &#x017F;eu &#x017F;eminariæ.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 6.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">V.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ culinariæ, utiles radicibus.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 2.</cell>
      <cell rendition="#leftBraced" rows="3"> <hi rendition="#aq">Lib. III.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">VI.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ culinariæ, utiles folijs.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 3.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">VII.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ culinariæ, utiles fructibus.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 4.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">VIII.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Arbores &amp; Frutices hyeme condendi.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 7.</cell>
      <cell rendition="#leftBraced" rows="3"> <hi rendition="#aq">Lib. IV.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">IX.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Arbores &amp; Frutices hyemem ferentes.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 8.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">X.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Arbores &amp; Frutices &#x017F;pontanei.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 9.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">XI.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Vitis viniferæ &#x017F;pecies no&#x017F;trates.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 2.</cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Lib. V.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">XII.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ officinales horten&#x017F;es.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 2.</cell>
      <cell rendition="#leftBraced" rows="4"> <hi rendition="#aq">Lib. VI.</hi> </cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">XIII.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ officinales &#x017F;pontaneæ.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 3.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">XIV.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ &#x017F;pontaneæ non officinales.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 4.</cell>
     </row><lb/>
     <row>
      <cell> <hi rendition="#aq">XV.</hi> </cell>
      <cell> <hi rendition="#aq">Herbæ agre&#x017F;tes.</hi> </cell>
      <cell><hi rendition="#aq">c.</hi> 5.</cell>
     </row><lb/>
    </table>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0019] De Diſpoſitione Operis per Titulos, ad Lectores eruditos, Præfatio. QUemadmodum cæteræ res à Natura productæ, ita etiam Stirpes varijs mo- dis conſiderari poſſunt. Hinc ortæ fuerunt tot partitiones plantarum ex quantitate, ex modo creſcendi, juxta partes integrantes, atque id genus a- liæ. Habito autem reſpectu ad Culturam, ſpotaneumque proventum, an quiſpiam ipſas digeſſerit, nunc adeo non occurrit. Tantavi igitur illam diſtributionem ſe- quenti Tabula exprimere, atque inde XV. Titulos deduxi, ad quos univerſa ſtirpi- um multitudo non abſurde referri poterit: ea ſaltem ratione, ut unicuique in ſua regione iſti ſufficiant, veluti pro comprehendendis Marchicis præſenti opuſculo no- bris ſuffecerunt. Id quod ſub initium monere etiam eo fine viſum eſt, ut ſimul appa- eret, quo fundamento nitatur ſtructura totius Horticulturæ noſtræ juxta libros & capita, ac quo modo hortenſibus ſpontaneæ quoque, & agreſtes acceſſerint. B. V. Plantæ Marchi cæ ſunt cultæ hortenſes Arbores cum fruticibus hyeme condendæ. hyemem ferentes. Herbæ, pertinen- tes ad Florife- rium perennes hyeme condendæ. hyemẽ ferẽtes, radice bulboſa, ac tuberoſa. fibroſa. annuæ ſeu ſeminariæ. Olitorium, quæ culinæ inſerviunt Vineam. Phytiatricum. radicibus. folijs. fructibus. agreſtes. ſpontaneæ Arbores cum fruticibus. Herbæ officinales. non-officinales. I. Herbæ floreæ perennes hyeme condendæ. c. 3. Lib. II. II. Herbæ flor. per. hyemem ferentes rad. bulb. ac tuberoſa. c. 4. III. Herbæ flor. per. hyem. fer. radice fibroſa. c. 5. IV. Herbæ floreæ annuæ ſeu ſeminariæ. c. 6. V. Herbæ culinariæ, utiles radicibus. c. 2. Lib. III. VI. Herbæ culinariæ, utiles folijs. c. 3. VII. Herbæ culinariæ, utiles fructibus. c. 4. VIII. Arbores & Frutices hyeme condendi. c. 7. Lib. IV. IX. Arbores & Frutices hyemem ferentes. c. 8. X. Arbores & Frutices ſpontanei. c. 9. XI. Vitis viniferæ ſpecies noſtrates. c. 2. Lib. V. XII. Herbæ officinales hortenſes. c. 2. Lib. VI. XIII. Herbæ officinales ſpontaneæ. c. 3. XIV. Herbæ ſpontaneæ non officinales. c. 4. XV. Herbæ agreſtes. c. 5.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: http://www.deutschestextarchiv.de/elssholtz_gartenbaw_1666
URL zu dieser Seite: http://www.deutschestextarchiv.de/elssholtz_gartenbaw_1666/19
Zitationshilfe: Elsholtz, Johann Sigismund: Vom Gartenbaw. Cölln (Spree), 1666, S. . In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/elssholtz_gartenbaw_1666/19>, abgerufen am 08.08.2020.